ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι επιτυχημένες συνεργασίες δημιουργούν προστιθέμενη αξία και βελτιώνουν τη λειτουργία κάθε επιχείρησης. Συνεργαστείτε μαζί μας και αποκτήστε νέα δυναμική :

Μπακιρτζής Χρήστος

Clients Services Director

T: +30 2310754 218
E: chris@propc.gr

Οι αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών για βέλτιστη εξυπηρέτηση και απλούστευση των διαδικασιών πληρωμής, αλλά και η παράλληλη ανάγκη για καλύτερη διαχείριση των χρηματικών διαθεσίμων του καταστήματος προς όφελος του λιανέμπορου, ικανοποιούνται άριστα με την υιοθέτηση αυτοματοποιημένων συστημάτων εξόδου,.

wincor nixdorf
Σε εποχές όπου η εξασφάλιση της επιστροφής του καταναλωτή στο κατάστημα είναι όλο και πιο κρίσιμη για το μέλλον μιας επιχείρησης, οι αλυσίδες λιανικής πώλησης, ιδιαίτερα τα σούπερ μάρκετ, αναζητούν καινοτομίες που θα τους διαφοροποιούν από τους ανταγωνιστές τους και θα τους εξασφαλίζουν "πιστή" και διευρυνόμενη πελατειακή βάση. Επιπλέον, η καλύτερη διαχείριση και ο έλεγχος των χρηματικών διαθεσίμων στο κατάστημα αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας κάθε σύγχρονης εμπορικής εταιρείας, καθώς η παρακολούθηση και διαχείριση των εισροών-εκροών της επιχείρησης αποτελεί συχνά επίπονη, αν και απαραίτητη, διαδικασία.

wincor propc

Την ικανοποίηση των προαναφερόμενων αναγκών εξασφαλίζουν τα αυτοματοποιημένα συστήματα εξόδου (self checkout systems) της Wincor Nixdorf, που συνδυάζουν την αυτοματοποιημένη διαδικασία πληρωμής με ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης μετρητών.

Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την υιοθέτηση αυτής της λύσης είναι πολλαπλά τόσο για τη λιανεμπορική επιχείρηση όσο και για τους πελάτες της. Η λιανεμπορική επιχείρηση επιτυγχάνει την μείωση του χρόνου αναμονής των πελατών της στην «ουρά» των ταμείων και την πλήρη εκμετάλλευση του χρόνου παραμονής τους στο κατάστημα. Επιπροσθέτως, μπορεί να μεταφέρει τους υπαλλήλους που εργάζονται στα ταμεία σε πιο παραγωγικές θέσεις, όπως στις πωλήσεις και στην εξυπηρέτηση πελατών. Σε αυτά πρέπει να προσμετρηθεί και ότι ένα τέτοιο σύστημα καταλαμβάνει μικρό χώρο, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για τις αίθουσες της λιανικής, όπου κάθε τετραγωνικό μέτρο στοιχίζει ακριβά.

Επισημαίνουμε ότι σε ένα σύστημα self checkout της Wincor Nixdorf, η επικοινωνία με τον πελάτη είναι απλή και σχεδιασμένη με τρόπο ώστε να καθοδηγείται σε όλη την διάρκεια της διαδικασίας έκδοσης λογαριασμού και πληρωμής. Οι πελάτες-χρήστες ενός τέτοιου συστήματος μπορούν να το χρησιμοποιούν για την πληρωμή του λογαριασμού τους σε μετρητά (όλες τις αξίες των χαρτονομισμάτων ή των κερμάτων) ή/και με πιστωτικές κάρτες –το τερματικό δίνει ρέστα σε κέρματα ή/και χαρτονομίσματα. Τα χρήματα που εισάγει ο πελάτης αναγνωρίζονται και καταμετρούνται την στιγμή της συναλλαγής, στο τέλος της οποίας εκδίδεται η απόδειξη. Η γνησιότητα των χαρτονομισμάτων ελέγχεται κατά την εισαγωγή τους, οπότε και απορρίπτονται τα πλαστά χαρτονομίσματα, ενώ τα κέρματα ανακυκλώνονται, με αποτέλεσμα να μειώνεται έτσι η συχνότητα ανεφοδιασμού των τερματικών αυτοεξυπηρέτησης.