ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι επιτυχημένες συνεργασίες δημιουργούν προστιθέμενη αξία και βελτιώνουν τη λειτουργία κάθε επιχείρησης. Συνεργαστείτε μαζί μας και αποκτήστε νέα δυναμική :

Μπακιρτζής Χρήστος

Clients Services Director

T: +30 2310754 218
E: chris@propc.gr

Η PROPC παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας σε όλα τα μηχανήματα που προμηθεύει καλύπτοντας πλήρως πιθανές βλάβες που προκύπτουν από τη λειτουργία τους. Η εγγύηση καλύπτει

ΣΕ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Σε καινούρια μηχανήματα η εγγύηση καλύπτει το χρονικό διάστημα που αναφέρεται από τον κατασκευαστή.

ΣΕ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Σε μεταχειρισμένα μηχανήματα η εγγύηση αφορά ένα(1) χρόνο από την ημερομηνία αγοράς τους και καλύπτει όλα τα μηχανικά τους μέρη.