Τράπεζα Χρόνου του Κ.Ε.Μ του Δήμου Θεσσαλονίκης

  • Posted on: 29 May 2019
  • By: admin
Τράπεζα_Χρόνου

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
(Κ.Ε.Μ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πώς θα λειτουργεί η Τράπεζα Χρόνου του Κ.Ε.Μ του Δήμου Θεσσαλονίκης;

Ως ένα δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών, σε εθελοντική βάση, με σκοπό την ανάπτυξη
της αλληλεγγύης και της αλληλοϋποστήριξης, στο πλαίσιο μιας ανταλλακτικής και
αχρήματης οικονομίας. Αρχικά το δίκτυο θα λειτουργήσει μεταξύ των
ωφελουμένων του Κ.Ε.Μ. Στην πραγματικότητα θα είναι η οικειοθελής προσφορά
χρόνου για να διευκολύνεται η καθημερινότητα και οι αυξημένες ανάγκες των
ανθρώπων-μελών του δικτύου, ιδιαίτερα στην εποχή μας που χαρακτηρίζεται από
οικονομική στενότητα και κρίση.